Privacybeleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
BeTrue verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

BeTrue verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom we gegevens nodig hebben
BeTrue verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief of informatie over nieuwe producten

Hoe lang we gegevens bewaren
BeTrue zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 1 jaar

 Delen met anderen

BeTrue deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BeTrue blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

BeTrue gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@betrue.nu. BeTrue zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

BeTrue neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@betrue.nu

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met BeTrue kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                           Bosseweg 7 B

Postcode en plaats:                                                     5682 BA  Best

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:   67462944

Telefoonnummer:                                                       0616237871

E-mailadres:                                                                info@betrue.nu